• Välkomna till Grothica - the darker side of fashion
Butik i Göteborg och webbshop

Integritetspolicy

Grothica ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida och din personliga integritet är viktig för oss. Vår målsättning är att följa alla rådande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom nu gällande Dataskyddsförordningen även kallad GDPR.
Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla dina behov och de skyldigheter vi har mot dig. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som kund genom ditt köp hos oss.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger oss.

De personuppgifter som vi behandlar är de som du som kund själv lämnat till oss när du handlat på vår hemsida. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din postadress.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att, identifiera dig, leverera beställd vara, hantera din betalning, bearbeta returer, byten och eventuella reklamationer, skicka dig SMS-aviseringar om leveransstatus samt kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor.

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom att uppfylla krav i bokföringslagen. 

För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig behöver vi vidarebefordrar dina personuppgifter till våra samarbetspartners, i syfte att administrera och underlätta ditt köp. Dessa samarbetspartners är t.ex. transportbolag, betalpartner, e-postleverantör, och SMS-leverantör.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp och användarkonto, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter.

Du har även rätt till radering av dina personuppgifter om uppgifterna inte längre är aktuella för det ändamål de registrerats och vi enligt lag inte längre behöver spara dem.  

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected] Du har även rätt att lämna in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

[email protected]